Пайдалы кеңестер

6, 7 тақырыптар

Pin
Send
Share
Send
Send


Эмпирикалық формулалар теориялық тұрғыдан алынбайды және, әдетте, ғылыми түсінуде көп мән бермейді. Мұндай тәуелділіктің түрін зерттеуші таңдайды. Мұндай формулалардың эмпирикалық заңдылықтарды білдіретін белгісі - болуы эмпирикалық коэффициенттер - есептеу нәтижелерін эмпирикалық мәліметтерге дәл сәйкестендіру үшін зерттеуші сандық мәндерін таңдайтын эмпирикалық формуланың параметрлері.

Химияда [өңдеу |

8, 9 тақырыптар. Сызықты емес тәуелділіктердің эмпирикалық формулаларын таңдау

Мақсаты: Сызықты емес тәуелділіктердің эмпирикалық формулаларын таңдау әдіснамасымен танысу

8.1. Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің қажеттілігі

8.2. Эксперименттік мәліметтерді өңдеудің реттілігі

Егер графикте қалаған функция тікелей жатпаса, оның қандай аналитикалық формасы бар екенін айту қиын. Сондықтан сіз келесі ұсыныстарды пайдалана аласыз:

Кетсін уекі параметрі бар бір айнымалы функцияажәнеә. Эмпирикалық тәуелділікті таңдайтын функциялар жиынтығы ретінде мыналарды қарастыруға болады:

1) сызықты функция y = a + bx,

2) экспоненциалды функция y = a * b x,

3) рационалды функция y = 1 / (a ​​+ bx),

4) логарифмдік функция y = a + b * ln (x),

5) күштік функция y = a * x b (параболалық тәуелділікті b> 0 параметрі анықтайды, ал b x болса гиперболалық тәуелділік).

3) Абсолютті қателіктердің ең кішісі e болған жағдайда3, қажетті эмпирикалық тәуелділік y = 1 / (a ​​+ bx) бөлшек рационалды функцияны анықтайды.

4) Егер абсолютті қателіктердің ең кішісі e болса4болса, онда логарифмдік функция y = a + b * ln (x) жақсы жақындау болады.

5) ең кіші абсолютті қателік e болатын жағдай үшін5, у = a * x b қуат функциясы эмпирикалық тәуелділік ретінде таңдалады.

6) Егер абсолютті қателіктердің ең кішісі e болса6, онда тәуелділік үшін y = a + b / x формасының гиперболалық функциясын таңдау керек.

7) Абсолютті қателіктердің ең кішісі e болған жағдайда7, аналитикалық тәуелділік ретінде y = x / (a ​​+ bx) формасының бөлшек рационалды функциясы таңдалады.

Мысал. Кестеде берілген функцияға эмпирикалық тәуелділікті табыңыз

Pin
Send
Share
Send
Send